EQUACIONS pas a pas: EXEMPLE 1

diumenge, 9 de maig de 2010

Intentaré explicar les equacions pas a pas . Posaré exemples per ordre de dificultat, sempre amb un exemple model. Espere que d'aquesta manera progressivament agafeu soltura amb les equacions.

La primera qüestió és saber que una equació té una incògnita , normalment utilitzem la lletra x però pot ser una altra qualsevol. Una incògnita és un nº que desconeguem, però què el podem calcular amb operacions matemàtiques.

En aquest exemple l'únic que hem de fer és la transposició de termes, deixar la "x "en un lloc i passar el nº a l'altra part de l'igual, d'aquesta manera aconseguirem saber quin és el valor del nº en eixa equació.


Quin nº sumat a 5 em dona 13? Aquesta seria la descripció d'aquesta equació. Mentalment ho podem calcular , però anem a aprendre a calcular-ho pas a pas.

Passem el nº que està sumant a l'altre costat de l'igual amb l'operació contrària, que és la resta. Resolem l'operació i d'aquesta forma sabem que en aquesta equació el valor de "x" és 8,

perquè 8 + 5 = 13El què està sumant, passa restant darrere de l'igual.


El què està restant, passa a l'altre costat de l'igual sumant.El què està multiplicant, passa a l'altre lloc de l'igual dividint.


Recorda que 2x = 2. x
El què està dividint, passa a l'altre costat de l'igual multiplicant.


0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger