NOMBRES ENTERS I

dijous, 6 de novembre de 2008

Per sumar dos nombres enters podem trobar 3 casos:
1.- Que els dos nombres siguen positius , sume els valors absoluts (els nombres sense signes) i pose el signe positiu.

Ex: +4 +3 = +7 ; +5 +9 = + 14

2.- Que els dos nombres siguen negatius , sume els valors absoluts i pose el signe negatiu.

Ex: -4 - 7 = - 11 ; - 5 - 2 = - 7

3.- Que un siga positiu i l'altre negatiu . Reste els valors absoluts ( els nombres sense signe) i pose el signe del de major valor absolut .

Ex: + 3 - 8 = - 5 ; - 9 + 11 = + 2

Si hi ha varios nombres negatius i positius, sume els positius (valor absolut) i pose el signe positiu, sume els negatius (valor absolut) i pose el signe negatiu . Aleshores em quedarà un nombre positiu i un negatiu i aplique el punt 3, es a dir, reste els nombres i pose el signe del major.

Ex: +4 -7 -5 +2 -6 + 1 = +7 - 18 = - 11

Ara fes tú aquestos exercicis.


+5 +10 =...... ; -5 -6 = .....; -3 -2 =...... ; +9 - 4 =....... ; -5 -3 -2 =............ ;+9 + 6 =..... ; -8 + 2 - 3 =................. ; -4 +3 +5 -7 =......................... .

Solució a l'exercici.

Pots practicar més clicant en actividades .

0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger