Equacions de primer grau amb denominadors

dilluns, 19 de gener de 2009

Per a resoldre equacions de primer grau amb denominadors el primer que haurem de fer serà llevar els denominadors. La forma en què anem a fer-ho serà calculant el Mínim Comú Múltiple dels denominadors i després multiplicant cada un dels termes de l'equació pel MCM, d'aquesta manera desapareixeran els denominadors i continuarem calculant l'equació normalment.

Ací 2 vídeos de resolució d'equacions amb denominadors.
6 Comments:

hajar said...

1-2:x+x=3x-4

Ana said...

Hajar, aquesta és de segon grau.

Anònim said...

em pot dir la resposta de x+1=x
- -
3 3

Anònim said...

em pot dir la resposta de 2x= 4-5(x+2)

Ana said...

2x=4-5(x+2)
2x=4-5x-10
5x+2x=4-10
7x=-6
x= -6/7
La solució és una fracció negativa que també la pots expressar en forma decimal.
Espere que ho tingues clar. Salutacions.

Anònim said...

hola!! si et demano ajuda amb un problema d'àlgebra m'ajudaries???GRÀCIES...seria de gran ajut.+
DESCOMPON 36 EN DOS SUMANDS QUE GUARDIN ENTRE ELLS LA MATEIXA RELACIÓ QUE 5 I 4.

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger