Descomposició Factorial 1

dijous, 10 de desembre de 2009

La Descomposició factorial consisteix en escriure un nombre com a producte de 2 o més nombres primers o potències de nombres primers.
Recordem que els nombres primers són aquells que sols són divisibles entre ells mateixos i per la unitat ( el nombre 1).
Nombres Primers : 2,3,5,7, 11,13,17,19, ...


DESCOMPOSICIÓ FACTORIALEls Pasos a seguir per a fer una Descomposición Factorial són :


1) Primer hem de dividir el nombre donat entre un nombre primer, començant pel 2. Si és divisible fem la divisió, si no provem amb el següent nombre primer. En el cas del nº 28, sí que és divisible per 2, fem la divisió .


2) Ara continuem amb el 14. Com a que també és divisible per 2, fem la divisió i posem el 2 en la columna dels divisors i el 7 en la columna dels quocients.


3) Sols ens queda el 7 , com és primer sols el podem dividir entre ell mateix. Fem la divisió i queda com a quocient 1. Hem acabat les divisions.

4) El nombre 28 l'expressem com a producte de factors primers. Multipliquem els quocients, és a dir, els nombres a la dreta de la ratlla.


28 = 2 x 2 x 7


5) Expressem el Producte en forma de potència amb els nombres que podem.
Practica tú ara, fes la Descomposición del nº 40.


+/- Solució

0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger