Fraccions Combinades 1

divendres, 14 d’octubre de 2011

Per començar hem de veure quines operacions anem a realitzar: tenim una suma i una multiplicació. Aplicant la jerarquia farem primer la multiplicació i deixarem per a després la suma.


En els dos casos, resolem la multiplicació, recordant que no deixem cap element sense col.locar fins que el calculem. En la fracció b) tenim un pas més perquè per a fer la suma, al ser de diferent denominador, hem de reduir al mateix denominador.

PASOS:1) Faig la multiplicació.2) Faig la suma, si és necessari, reduisc al mateix denominador.3) Solucione.Recorda que el = significa que el que hi ha a un costat ha de valdre igual que el que està a l'altre costat, no lleves elements sense haver-los reduit amb operacions.

0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger