És divisible per ...?

dilluns, 19 d’octubre de 2015

   Ací una activitat per a recordar les normes de divisibilitat... 62 és divisible per 2? i per 3? 

                      Juguem!!!

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U04/pages/recursos/143304_P51/es_carcasa.html


              

0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger