Mesures: Capacitat

diumenge, 1 de març de 2009


Les mesures de capacitat són les que serveixen per a mesurar líquids i l'unitat és el LITRE.

1 litre equival a 1 dm cúbic
.............................

..................................
.................................
El litre té múltiples i submúltiples , ací et deixe una imatge en la que estan els múltiples i submúltiples i les operacions que has de fer per a passar d'una unitat a altra. Si passes d'una unitat major a una menor has de multiplicar per 10 cada pas i si passes d'una menor a una major has de dividir per 10 cada pas.
....................

0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger