Un problema de Sistemes

dilluns, 2 de març de 2009

Per a resoldre un problema amb un sistema d'equacions anirem pas a pas. Ho farem amb un exemple:

1.- Li donem valor a les incògnites:" x " seran les canoes d'una plaça i "y " les de dues places


2.-Analitzem el problema per a extraure les equacions: es treballa amb dos tipus de dades, un són les canoes (hi ha 60) i l'altre les persones ( caben 100).


3.- Primera equació : Hi ha 60 canoes i són les canoes d'una plaça més les de dues places, per tant .... x + y = 60


4.- Segona equació : Caben 100 persones, en les canoes d'una plaça va una persona (x) i en les dobles dues (2y), per tant ... x + 2y = 100


5.- Ara he de resoldre el sistema pel mètode que més m'agrade o em convinga més, aquest anem a fer-lo per reducció. Col.loque el sistema i reste les equacions .


6.- Ara calcule la segona incògnita. Agafe una de les equacions i substituisc el valor de la y i em quedarà una equació de primer grau amb una incògnita, que hauré de resoldre.

7.- Comprove si està bé i done la solució. Comprovació: 20 + 40 = 60 (és correcte) i 20 + 2.40 = 100 (també és correcte)
Solució: Hi ha 20 canoes d'una plaça i 40 de dues places.

0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger