Problema Tª Pitàgores 1

dimecres, 18 de maig de 2011

Calcula l'altura i l'àrea d'aquest triangle.


Si tinc un triangle isòsceles ( dos costats igual i un desigual), l'altura partix al triangle en dos triangles rectangles. Per a calcular l'àrea del triangle A= base x altura /2 necessite saber l'altura.


Pel Tª de Pitàgores calculem un catet , per tant:

Ara ja sabem que l'altura mesura 4cm. Ja tenim totes les dades per calcular l'àrea.

0 Comments:

 
Matemàtiques ESO - Wordpress Themes is powered by WordPress. Theme designed by Web Hosting Geeks and Top WordPress Themes.
por Templates Novo Blogger